Visie

De visie van iemand of van een organisatie is een aantrekkelijke, krachtige, mentale voorstelling van de gewenste toekomst, alsof die nu al werkelijkheid is. De functie van een visie is om richting te geven aan het handelen van mensen en organisaties.

Droombeeld

Als we onze missie verwezenlijkt hebben, dan leven we in een wereld waarin mensen in vrijheid, in verbinding en evenwaardig aan elkaar kunnen samenleven, terwijl ieder zich kan ontwikkelen naar haar of zijn eigenheid. We leven in overeenstemming met de natuur: van de bronnen die op deze aarde beschikbaar zijn gebruiken we zoveel als op een natuurlijke manier binnen afzienbare tijd kan worden aangevuld.

Er is ruimte voor de eigenheid van ieder mens. Ontwikkeling (scholen, universiteiten), ondersteuning (overheid, zorg) of voorzien in behoeften (bedrijfsleven, woningen) zijn afgestemd op die eigenheid en dus altijd maatwerk. Ieder heeft de mogelijkheid zijn of haar passie en talent te ontwikkelen, delen en leven. Zo leven we samen in vrije gemeenschappen die zelfvoorzienend zijn.

Ieder mens heeft dezelfde waarde. In ieders basisbehoeften van voedsel, water, veiligheid en onderdak is voorzien, omdat we verantwoordelijkheid hebben genomen voor onszelf en voor het ongedeelde geheel. Bij die vrijheid en zelfvoorzienendheid past ook dat we zelf beslissen over ons lichaam en onze identiteit, of deze nu reëel of virtueel is.

Het vergezicht

Crises op wereldschaal maken duidelijk dat oude uitgangspunten voor het vormgeven van de samenleving niet langer voldoen. De roep om nieuwe benaderingen en aanpakken wordt steeds luider. Als het roer niet drastisch omgaat, loopt onze woonplek, de aarde, het risico totaal uitgeput te raken. Dat vraagt om een fundamenteel andere benadering van politiek, economie, wetenschap en maatschappij, en ingrijpend andere intermenselijke verhoudingen en omgangsvormen. De belangrijke vraagstukken zijn niet op te lossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan, zei Einstein al. Onze samenleving vraagt om nieuwe inzichten, instrumenten en organisatievormen die wél werken.

Voor de middellange termijn wil Cosmo Volente een substantiële bijdrage leveren aan het bedenken, uitproberen en in praktijk brengen van nieuwe organisatie-, samenwerkings- en omgangsvormen, die passen bij de gedroomde samenleving. Aan de horizon verschijnen organisaties die in zelforganisatie en onder bezielend leiderschap zelfbewust, in continue vernieuwing en in organische en dynamische netwerkverbanden zowel hun kerntaken als hun maatschappelijke functie vervullen. Waar medewerkers hun werk ervaren als een wezenlijk onderdeel van hun levensgeluk en persoonlijke ontwikkeling.

De droom verwerkelijken

Deze nieuwe, veranderde wereld is een droombeeld, de ideale uitkomst van het avontuur dat we aangaan, maar dat nooit ten einde raakt, nooit af is, dat altijd in ontwikkeling zal blijven. Maar het blijft niet bij een droombeeld, want wij kunnen deze nieuwe wereld creëren, en de nieuwe wereld creëert ons. Ze roept ons, nodigt vanuit de toekomst uit om stappen te zetten op weg naar haar. Om te bewegen, te ontwikkelen, te veranderen in haar richting. Om steeds dat wat niet meer werkt, wat een last is, wat pijn doet, los te laten en te transformeren naar wat op dit moment werkt en nodig is, verlicht, vreugde en heelheid brengt, en optimaal stroomt. Als mens kunnen we niet volledig weten wat de nieuwe wereld is. Wel kunnen we haar zien lonken, naar haar streven en haar blijven volgen. In onszelf, in organisaties, onze samenleving en de wereld als geheel.

Missie: waartoe zijn we op aarde?

Kort weergegeven is de missie van Cosmo Volente:

Een merkbare en verschil makende bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen op vreedzame wijze en evenwaardig aan elkaar kunnen samenleven en waarbinnen zij zich naar hun unieke aard optimaal kunnen ontwikkelen om aldus hun leven te vervullen.

Deze centrale drijfveer, die tevens onze kernmotivatie vormt, werken we hierna uit rond een aantal vragen en aspecten, die tekenend zijn voor waardoor wij ons aangetrokken voelen en waarheen wij ons gedreven voelen.

Why?

Wij geloven in een wereld waarin ieder mens evenwaardig is en zich naar zijn of haar eigen unieke aard kan ontwikkelen.

What?

Daarom begeleiden en ondersteunen wij (sociale) vernieuwers

How?

Door de status-quo te doorbreken met onze interventies en onze kennis te delen.