Welkom

Cosmo Volente ondersteunt mensen en organisaties die samen werken aan concrete oplossingen voor de problemen waar onze samenleving in deze tijd voor staat. Dat is de koers die we varen. We willen zelf het voorbeeld zijn door de mensen en organisaties met wie we samenwerken de ruimte te geven.

Onze kernwaarden zijn zichtbaar in onze visie en missie. Misschien nog wel belangrijker dan onze missie zijn de mensen met wie we samenwerken. Wat we belangrijk vinden is de wil om jezelf te ontwikkelen, het vermogen om te reflecteren en open staan voor vernieuwing. Als je je hierin herkent, neem dan contact op om kennis te maken!

Netwerk

We zijn een netwerk van professionals met een ideaal.

Thuisbasis

We bieden een thuisbasis waar onze leden kunnen landen.

Broedplaats

We hebben een broedplaats voor nieuwe initiatieven.

Samenwerkingsverband

Cosmo Volente is een samenwerkingsverband van maatschappelijk betrokken zelfstandig professionals en organisaties. Voorheen waren we een coƶperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid, maar deze vorm bracht teveel beperkingen en verplichtingen mee. Zowel professionals als organisaties kunnen lid kunnen worden van het netwerk.

Besluitvorming

Om vakmanschap, kennis en ervaring optimaal te benutten en de evenwaardigheid van de leden te borgen, nemen we binnen Cosmo Volente besluiten op basis van consent. Dat wil zeggen dat er een dialoog gevoerd wordt om te komen tot een zo goed mogelijk besluit waar niemand een overwegend bezwaar tegen heeft. Pas als iedereen kan leven met het voorgenomen besluit, wordt het besluit ook daadwerkelijk genomen.

Documenten

Om een beeld te krijgen van onze denk- en werkwijze, en om als inspiratie te dienen voor andere initiatieven, stellen wij onze voormalige statuten en Algemene Voorwaarden graag ter beschikking aan iedereen die dat interessant vindt.